Menu Zavřít

CRM pro sektor energetiky

CRM Leonardo BIGx kombinuje moderní technologie s porozuměním energetickému sektoru. Díky umělé inteligenci, automatizaci a analýze big data je ideální volbou pro energetické společnosti směřující k digitální transformaci.

Řešení pro energetiku pokrývá akviziční proces zákazníků typu B2B, ale také B2C. Z procesního hlediska jde o vstupní bránu, která umožňuje evidovat potenciální zákazníky, rozvíjet vazby se stávajícími klienty a současně mít přehled o plnění obchodního plánu jednotlivých pracovníků, firmy nebo například kraje. Jde o webovou aplikaci, která disponuje přímou integrací s MS Outlook a propojením s registry ARES a ISIR.

Opíráme se o hlubokou znalost energetického sektoru s jeho osobitými principy a jedinečností. Důkazem našeho know-how v oblasti energetiky je výroba a implementace nejen CRM systémů, ale softwaru, který řeší proces fakturace, nákupu energií nebo cenotvorby.

 

Hlavní funkce

Karta zákazníka

Karta zákazníka

Karta zákazníka obsahuje všechny potřebné informace vedoucí k obchodní příležitosti. V kontextu fungování na různých úrovních B2B a B2C můžou být sledovány informace různého typu. Kromě kontaktních nebo základních informací zde probíhá práce s tzv. Soft informacemi (zájmy, koníčky, decision maker apod.) nebo pohled na celkový rating zákazníka.

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti

Obchodní případ má termín, stav a zodpovědnou osobu. V rámci případu je možné vytvážet interní úkoly mezi členy týmu, případně diskutovat formou reakcí nebo využívat logiku schvalovacího procesu. Takto vytvořený obchodní případ naplňuje obchodní plán a souběžně generuje aktivity obchodníkům a sleduje jejich plnění.

Nabídky/smlouvy

Nabídky/smlouvy

Součástí řešení je DMS – Document Management Systém, tedy kompletní správa dokumentů. V rámci velkých obchodních případů probíhá výběrové řízení, kdy po procesu ocenění daného zákazníka a jeho diagramu je možné generovat nabídku nebo dokonce smlouvu s příslušnými iniciály zákazníka a parametry nabízeného kontraktu.

Aktivity

Aktivity

V rámci akvizice či cross-sellingu využívá obchodní zástupce aktivity, které vedou k úspěšnému dokončení obchodního případu. Aktivita má svůj termín, stav, ale i typ, například e-mail, schůzku, telefonní kontakt, list, reklamaci apod. Každý typ aktivity má svou zodpovědnou osobu, přičemž ta může určit svou zastupitelnost, případně danou aktivitu delegovat na jinou osobu v týmu.

Pošta

Pošta

Plná integrace s MS Outlook umožňuje práci s e-maily a schůzkami obchodníků. E-mailová komunikace se automaticky ukládá k zákazníkovi podle rozeznané e-mailové adresy, a eviduje tak kompletní historii komunikace mezi dodavatelem a jeho zákazníky.

Kalendář

Kalendář

Kalendář můžeme vnímat jako seznam aktivit a jejich zobrazení ve dnech, týdnech nebo měsíčním přehledu. Jde o stejný pohled, který umožňuje kalendář v Outlooku. Výhodou tohoto přístupu je sledování sdílených kalendářů jiných uživatelů systému s možností plánování společného setkání nebo jeho přesun jednoduše systémem “drag and drop” mezi volnými termíny.

Dashboard

Dashboard

Každý uživatel má možnost vytvořit si plochu podle svých představ. Díky dashboardům, interaktivním reportům nebo miniaplikacím si uživatel poskládá vlastní plochu. Součástí jsou klasické reporty, které je možné generovat v různých datových formátech, doplnit je grafikou a analytikou.

Produkty

Produkty

Modul Produkty sumarizuje všechny produkty, které jsou obchodníkem nabízeny. Výhodou je centrální aktualizace všech informací o produktech, nastavení jejich ceny nebo marží doprovázené marketingovými prospekty a průvodními marketingovými informacemi.

Workflow

Workflow

Automatizované procesy jsou řízeny klíčovým uživatelem, který nastavuje podmínky chování systému a jeho aktivity. V kontextu předdefinovaných scénářů systém generuje aktivity na příslušné zodpovědné osoby s potřebnou notifikací. Zpětně sleduje jejich plnění, případně připomínání.

Akce a kampaně

Akce a kampaně

Modul Akce a kampaně pracuje s cílovým segmentem zákazníků, který začleňuje do některých typů kampaní (akviziční, retenční aj.). Kampaně mají své scénáře, kdy jsou využívané aktivity (např. e-mail, prospect call, setkání, dotazník) a zpětně sledovaná response a úspěšnost dané kampaně.

Přínosy, které může CRM poskytnou
energetickým podnikům

Automatizace úkolů

Pomocí CRM systému můžete automatizovat množství rutinních úkolů jako je sledování a správa kontaktů, správa údržby zařízení, ale i automatizace marketingových kampaní.

Zlepšené plánovaní a předpověď

CRM systém může pomáhat analyzovat spotřebitelské chování a vytvářet přesnější předpovědi poptávky. To může přispět k efektivnějšímu plánování a optimalizaci výrobních kapacit.

Lepší řízení rizik

CRM systém může pomoci identifikovat a řídit rizika spojená s konkrétními klienty nebo projekty, například prostřednictvím sledování platební disciplíny nebo shromažďování informací o kvalitě dodávek.

Zlepšený customer servis

CRM systém umožňuje rychlejší a efektivnější řešení problémů zákazníků, když všechny informace o zákazníkovu a jeho historii jsou dostupné na jednom místě.

Řešení doslova šité na míru
energetickému průmyslu

CRM Leonardo Utility je řešení, které přesně splňuje požadavky trhu s energiemi a práce s tímto typem zákazníků.

Je to jednoduše řešení, které je doslova šité na míru energetickému průmyslu.

Vybrali jsme si ho také proto, že kromě splnění všech námi definovaných požadavků nám dodavatel byl schopný dodat vše, co jsme požadovali navíc. Pro mě je velmi důležité mít spolehlivého partnera v podobě dodavatele a mít možnost se na něj kdykoliv obrátit.

Svěřte svá data do správných rukou
Co nás společně čeká

  1. Bezplatná konzultace

  2. Návrh řešení a implementace

  3. Školení zaměstnanců

  4. Odevzdání CRM a zákaznická podpora

Pusťte si rozhovor s jedním z našich zákazníků,
se kterým jsme si povídali o výběru a implementaci CRM systému

Výhody CRM Leonardo BIGx využívají také společnosti

ČEZ
Elimon
E-ON

Rádi se vám budeme osobně věnovat
a zodpovíme vaše konkrétní dotazy .

Mgr. Lenka Svrčinová

vedoucí týmu

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme zpět