Menu Zavřít

CRM Leonardo BIGx

CRM Leonardo BIGx je enterprise řešení pro správu stávajících i budoucích zákazníků pro velké společnosti působící v oblastech jako energetika, průmysl a strojírenství.

Automatizovaný nástroj
na  digitalizaci obchodu

Hlavním úkolem systému Leonardo BIGx CRM je shromažďovat všechna relevantní data o zákaznících na jednom místě, čímž vašemu obchodnímu týmu poskytuje ucelený přehled a stabilní pilíř jeho obchodních aktivit.

Leonardo BIGx je určen primárně pro velké společnosti. Tento systém se přizpůsobuje aktuálním technologickým trendům a dokáže tak bezproblémově spolupracovat se SMART zařízeními i zajistit rychlou integraci s interními a externími informačními systémy

Správná volba pro

Střední společnosti

Střední společnosti

Velké společnosti

Velké společnosti

Enteprise

Enteprise

Business know-how

 • Komplexní zkušenosti s firemními procesy a implementačními postupy
 • Vlastní metodika postavená na bázi metodologie ITIL a doplněná o specifika a znalosti řízení velkých společností a korporací
 • Stovky implementací
 • Reference ve velkých společnostech
 • Zázemí velké stabilní firmy
 • Zkušený tým odborníků a seniorních konzultantů
 • Zkušenosti s digitalizací obchodních procesů
 • Komplexní zkušenosti s firemními procesy a implementačními postupy
 • Vlastní metodika postavená na bázi metodologie ITIL a doplněná o specifika a znalosti řízení velkých společností a korporací
 • Stovky implementací
 • Reference ve velkých společnostech
 • Zázemí velké stabilní firmy
 • Zkušený tým odborníků a seniorních konzultantů
 • Zkušenosti s digitalizací obchodních procesů

Integration platform

 • Otevřené API rozhraní umožňující jednoduchý import/export dat ze všech integrovaných systémů a externích zdrojů
 • D3Business connector
 • Rychlý export a import dat
 • Integrace na nejpoužívanější e-mailové klienty
 • Jednoduché propojení s interními i externími systémy
 • Centralizace systémů pomocí vzájemného propojení
 • Otevřené API rozhraní umožňující jednoduchý import/export dat ze všech integrovaných systémů a externích zdrojů
 • D3Business connector
 • Rychlý export a import dat
 • Integrace na nejpoužívanější e-mailové klienty
 • Jednoduché propojení s interními i externími systémy
 • Centralizace systémů pomocí vzájemného propojení

Giant data processing

 • Zpracování a souběžná analýza velkého objemu dat podle zákaznických kritérií
 • Zpracování milionů záznamů
 • Automatický analýza dát a manažerský reporting
 • Analytické nástroje pro práci s velkým objeme dat
 • Optimalizace rychlosti přístupu k databázovým archivům
 • Zpracování a souběžná analýza velkého objemu dat podle zákaznických kritérií
 • Zpracování milionů záznamů
 • Automatický analýza dát a manažerský reporting
 • Analytické nástroje pro práci s velkým objeme dat
 • Optimalizace rychlosti přístupu k databázovým archivům

CRM Leonardo BIGx dokáže pokrýt potřeby
několika oblastí :

Obchod

Obchod

Marketing

Marketing

Servis a revize

Servis a revize

Hlavní moduly systému

Zákazník

Modul Karta zákazníka umožňuje mít všechny údaje o zákaznících (B2B/B2C) na jednom místě. Součástí je segmentace zákazníků, kdy lze veškerá data importovat ze stávajícího ERP systému, případně z jiných dalších externích systémů či zdrojů, jako jsou např. FINSTAT, ARES, ISIR aj.

V detailním pohledu na zákazníka získáme kompletní pohled na kmenová data včetně historie aktivit ze schůzek, jednání a telefonátů. Všechna tato data mohou být přidána do filtrů pro možnost vytvářet různé analýzy – data v systému Leonardo BIGx CRM jsou reportovatelná.

Obchod

Modul obchod představuje nejdůležitější část systému, kdy pracujeme na úrovni akvizičních procesů s tzv. obchodními příležitostmi (dlouhodobé, krátkodobé, objednávky) a procesy spojenými s obsluhou zákazníků (např. reklamacemi, požadavky či fakturacemi).

Každý obchodní proces (akvizice, cross-selling, obsluha) má v systému CRM Leonardo BIGx své vlastní fáze, např. evidence poptávky, vytvoření nabídky, vytvoření objednávky, kalkulace, podpis smlouvy a další. Každá obchodní příležitost má svůj začátek a konec, definovanou odpovědnou osobu, termíny, schvalovatele atd.

CRM systém umožňuje nastavení víceúrovňových přístupových práv a zároveň umožňuje nastavení workflow procesů. Je tedy předem definováno, kdo má k přístup k jakým datům a za co nese odpovědnost.

Aktivity

U každého zákazníka jsou evidovány aktivity představující kroky vedoucí k podpisu smlouvy či objednávky. Aktivity mohou být různého typu, kdy mezi ty základní patří schůzka, telefon, dopis a e-mail. Každá aktivita má svůj stav (plánovaná, uskutečněná), termín splnění, odpovědnou osobu a případně i schvalovatele.

Aktivity jsou v systému evidovány historicky dle vývoje obchodního případu, díky čemuž získáváme komplexní pohled na historii komunikace se zákazníkem a kroky, které vedly k zasmluvnění dané obchodní příležitosti.

Nabídky

Pomocí online tvorby nabídek můžete na cestách či během schůzek operativně reagovat na potřeby a přání zákazníků. Rovněž můžete přímo na místě vygenerovat aktuální nabídku, jejímiž vstupy jsou kalkulace produktů/služeb.

Modul Nabídky je propojen s modulem Produkty a rabatovými listy zákazníků (případně s externí databází produktů či rabatových listů). Vytvoření nabídky je velmi jednoduché a rychlé, systém automaticky doplňuje zákaznické ceny/slevy načtením údajů z příslušných dokumentů. Zároveň informuje obchodníka o jeho kompetenci pro úpravy cen a v případě potřeby generuje překročení formou schvalovacího procesu požadavku na nadřízeného.

Zákazník Obchod Aktivity Nabídky

Moduly

Dokumenty

Součástí CRM Leonardo BIGx je DMS – Document Management System poskytující možnost vytvářet, verzovat a přímo u zákazníka ukládat potřebné dokumenty jako jsou např. produktové listy, nabídky, smlouvy, protokoly atd.

Dokumenty lze zároveň odesílat určeným osobám přímo ze systému formou e-mailu a sledovat zpětnou vazbu. Dokumenty jsou řazeny chronologicky a podle daného typu, kdy je vždy k dispozici přehled o všech změnách v dokumentu provedených.

Úkoly

Tento modul poskytuje okamžitý přehled o všech naplánovaných úkolech napříč firmou včetně termínů, přidělených odpovědných osob a stavů plnění. Na základě přístupových práv a rolí lze úkoly snadno přidělovat či měnit zodpovědné osoby (např. v případě nepřítomnosti z důvodu nemoci).

Modul P.E.M. (Úkoly) je "hlídacím psem", který dohlíží na všechny úkoly napříč firmou a zároveň i vynikajícím řídícím nástrojem nabízejícím široké možnosti delegování a dohledu nad obchodními a provozními procesy. Uživatelé si mohou nastavit notifikace, které upozorní na blížící se termíny, eskalují nesplněné termíny, pomáhá uživatelům s time managementem atd.

Reporting

V moderní době je takřka nemyslitelné řídit společnost či udržovat obchodní vztahy bez kvalitního reporting, který poskytuje informace v aktuálním čase, v přesně daném formátu a jsou dostupné na jednom místě kdekoliv na světě.

V systému CRM Leonardo BIGx je tato funkce samozřejmostí. V systému CRM Leonardo BIGx lze analyzovat prakticky jakákoli měřitelná data. Reporty a analýzy jsou generovány dle předdefinovaných parametrů a mohou být zasílány automaticky (např. každé pondělí na konkrétní e-mail) či spouštěny kliknutím kdykoliv je třeba.

Analytické mapy

Přímé propojení mezi CRM a mapami je přesně to, co potřebujete pro plánování a optimalizaci obchodních cest.

CRM pracuje s GPS souřadnicemi, optimalizuje trasu, v případě potřeby vyhledává alternativní trasy v a pomáhá při plánování schůzek na cestách. Současně s tím umožňuje zákazníkům vykreslovat body na mapě, rozdělovat je dle regionů a plánovat pravidelné trasy obchodníků. V grafech a mapách na mapových podkladech je pak zobrazen nástroj pro nejrůznější analýzy.

Základní nastavení map pracuje s dvěma typy analýz a zobrazené údaje jsou analyzována podle předdefinovaných logik a filtrů. CRM umožňuje zobrazit například počty nebo typy aktivit u zákazníků za definované období a jejich vybrané oblasti. I zde může být vše měřitelné.

Zároveň se jedná o skvělý plánovací nástroj pro obchodníky, s jehož pomocí lze kdykoliv vidět, odkud a kam je naplánovaná cesta. Díky filtrům pak lze i zvýraznit společnosti, kde nedošlo k žádné aktivitě (např. schůzka vzdálená více než dva měsíce apod.).

Workflow

Automatizované procesy (workflow) jsou užitečným pomocníkem pro všechny manažery/ředitele, kdy systém dle nastavených pravidel automaticky vytváří a sleduje aktivity, úkoly či stavy obchodních příležitostí. Součástí je i plná notifikace jednotlivých aktivit, upomínky či hlášení jejich nesplnění.

V rámci reportingu získává manažer kompletní přehled o všech činnostech/úkolech, jejich výkonu či vývoji. Výhodou Workflow je jeho obecné využití v jakémkoli procesu CRM ve spolupráci s uživateli systému CRM.

Dokumenty Úkoly Reporting Analytické mapy Workflow

Výhody , které vám naše CRM přinese

360° pohled na zákaznická data

360° pohled na zákaznická data

B2B/B2C data na jednom místě

B2B/B2C data na jednom místě

On-premise či cloudové řešení

On-premise či cloudové řešení

Řízení životního cyklu ve vztahu se zákazníkem

Řízení životního cyklu ve vztahu se zákazníkem

Propojení systémů třetích stran

Propojení systémů třetích stran

Uživatelské prostředí zaměřené 
na role

Uživatelské prostředí zaměřené
na role

Analytické nástroje a automatizovaný reporting

Analytické nástroje a automatizovaný reporting

Rozšířené jazykové mutace

Rozšířené jazykové mutace

Rádi se vám budeme věnovat osobně
a odpovíme na vaše  konkrétní dotazy

Mgr. Lenka Svrčinová

vedoucí týmu

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme zpět