Menu Zavřít

Co je vlastně CRM a co CRM systém?

  • 2. 2. 2020
  • 3 minuty čtení

Cloudové řešení, tedy ukládání firemních dat ve virtuálním uložišti na internetu, bylo ještě nedávno považováno za řešení pro „odvážné“. Především s ohledem na obavy ohledně bezpečnosti ukládaných dat a své zde navíc sehrála také vyšší cena. To vše ale je dnes již hudbou minulosti a poptávka českých firem po cloudových službách rapidně roste, a to nejen u velkých společností, ale i u menších firem. IT společnosti, které dodávají firemní software, udávají až 30% nárůst implementace tohoto typu řešení za poslední 3 roky.

Zkratka CRM se stala samozřejmou součástí naší profesní terminologie, zvláště pak pokud se pohybujeme v oblasti obchodu nebo managementu firmy. Někdy ji vidíme ve spojení „CRM systém“ či „CRM software“. V čem je tedy rozdíl a co jednotlivé výrazy znamenají?

CRM

Zkratka CRM je vytvořena z anglického názvu „Customer Relationship Management“, což do češtiny překládáme jako „Řízení vztahu se zákazníky“. Jedná se obecně o princip obchodní strategie, kdy firma vědomě dbá na udržování kvalitních vztahů se zákazníky, jelikož si takto buduje dlouhodobé obchodní vazby, které jsou základem úspěšného podnikání.

CRM systém

K realizaci této strategie pak firma používá speciální software, který je nejčastěji označován „CRM systém“. Jedná se vlastně o sofistikovanou aplikaci, složenou z mnoha praktických modulů, mezi nimiž si uživatel vybere ty, které pro svou práci potřebuje. CRM systém pak firmě umožní shromažďovat veškerá data o zákaznících a s jejich využitím budovat a posilovat dlouhodobé vazby s klienty. 

Co tedy CRM systém umí a nabízí?

Informace na jednom místě

Především je to centralizace veškerých informací týkajících se zákazníků na jednom místě. Všechny kontakty, xls tabulky, vzory dokumentů, scany smluv, úkoly a projekty atd., to najednou není potřeba hledat ve složkách roztroušených na různých místech PC disku nebo v cloudu. Vše je přehledně uloženo v CRM systému.

Automatizace a Business Inteligence

Uložená data už nemusíte pracně a zdlouhavě zpracovávat. Nastavené funkce vám umožní například třídit obchodní případy podle klíčových slov, automaticky generovat úkoly, příchozí emaily párovat s konkrétními osobami, hlídat termíny smluv, převádět jména do 5. pádu a mnoho dalšího. Samozřejmostí jsou pak funkce, které generují data pro nejrůznější reporty, které si můžete vyjíždět prakticky kdykoliv on-line.

Správa informačního toku 

To, že máte pohromadě všechny kontakty na své zákazníky, je jen malý benefit CRM systému. Vy můžete také sledovat veškerou emailovou komunikaci, zaznamenávat telefonáty a uchovávat zaslanou dokumentaci. Máte tak neustále kompletní přehled o obchodní historii každého jednotlivého zákazníka. CRM systém  pochopitelně pracuje na základě segmentace zákazníků. Podle vámi nastavených kritérií (velikost firmy, její lokalita, obor, obchodní vztah), provede filtraci a například váš nový produktový leták rozešle již automaticky customizovaně.

CRM systémy jsou součástí interních informačních systémů už nějaký čas, přičemž se stále vyvíjejí a zdokonalují. Můžeme tedy očekávat, že v dalších letech budou tyto softwary ještě vyspělejší a ještě lépe budou reflektovat na aktuální potřeby firmy a zároveň inteligentně predikovat obchodní chování budoucnosti.

Více informací, novinky a trendy najdete na www.crm.cz.

Podobné
články