• Popis
  • Software CRM Leonardo v kanceláři

CRM Leonardo v kanceláři

  • Absolutní přehled v datech zajišťuje CRM Leonardo. Všechny údaje o zákazníkovi, vývoji obchodu, rozpracovaných zakázkách, aktivitách, úkolech na jednom jediném místě vždy v aktuální verzi. A všechny tyto údaje převedete jednoduše do srozumitelných reportů. Bohatá funkcionalita vychází z 18. let sesbíraných zkušeností vývoje softwaru pro společnosti různých velikostí i oborů.

Funkcionalita pro stolní počítač / laptop

Karta zákazníka

Máte všechny údaje o zákazníkovi (potenciálním, stávajícím, ztraceném) v jednom místě – kontaktní údaje, aktivity vůči němu, údaje o prodejích, osoby, podklady pro segmentaci zákazníků. Prohlížíte a zapisujete údaje v jednotných formulářích. Sdílíte údaje napříč celou firmou.

Aktivity u zákazníka

Aktuální a přehledná forma všech plánovaných i již realizovaných interakcí se zákazníky schůzky, emaily, telefonáty a dopisy na jednom místě. Obchodník má vždy aktuální údaje o všem, co se u zákazníka událo a obchodní ředitel vidí, co se u zákazníka připravuje a může do těchto činností aktivně vstupovat.

Obchodní případy (poptávky, nabídky, objednávky, ….)

Celý proces realizace a přípravy obchodního případu zcela pod kontrolou.

Kalendář

Osobní schůzky, emaily, telefonáty a dopisy plánujete a realizujete přímo přes svůj kalendář. Volíte si časový rozpad zobrazených údajů, zda aktuální den, týdenní nebo měsíční přehled.

Dashboard

Nastavte si vstupní obrazovku podle činností, které opakujete denně a bez kterých se neobejdete. Vybírat můžete z předdefinovaných funkcí.

Práce s dokumenty

Připojte si dokumenty k zákazníkovi, aktivitě nebo obchodnímu případu. Prostě tam, kde jej budete mít vždy rychle k dispozici a mohou se k němu dostat i ostatní.

Reporting

Seznamy, tabulky a grafy přednastavené od nás nebo Vaše na míru. K dispozici jsou statické pro manažerský reporting nebo dynamické pro aktivní práci.

Aktivní události (rozpracované úkoly, nevyřízené maily…)

CRM Leonardo Vás aktivně vybízí k práci nad rozpracovanými úkoly, hlídá termíny realizací a generuje frontu pro odpovědi na zákaznické maily.

Dashboard – rozšířené možnosti nastavení

Vylepšené možnosti prezentací informací s možností přechodu do editace dat.

Akce a kampaně

Komunikujte se zákazníky hromadně prostřednictvím cílených kampaní. Naplánujte termíny kampaní, poté vyberte účastníky kampaně, realizujte a vyhodnoťte zpětnou vazbu.

Plán prodeje

Plánujte své prodeje na obchodníky, zákazníky a produktové skupiny.

Call centrum

Podporujeme celý proces činností realizovaný od „zazvonění“ telefonu v call centru až po předání realizace dovnitř firmy. Odpovídejte na dotazy klientů nebo řešte složité reklamace s nutností zapojovat další oddělení do realizace. Automatizace úkolů pomocí workflow je součástí.

Workflow

Standardizujte své klíčové procesy obsluhy zákazníků. Systém automaticky po nastartování procesu generuje úkoly konkrétním realizátorům a zákazníkům dává zpětnou vazbu pomocí mailu, co se s jejich požadavky děje.

Projekty

Plánujte a řiďte své projekty s rozpadem na úkoly. Projekty mohou být s vazbou na zákazníky, ale i interní povahy.

Zakázky

Vyhodnocujte efektivitu svých zakázek, aktivně vstupujte do jejich řešení a plánujte si kapacity svých lidí na zakázkách. Zakázky v CRM Leonardo řeší jak operativu, tzn. detailní sledování odpracovaných hodin, tak je i nástrojem pro jejich řízení.

Product management

Mějte své produktové portfolio pod kontrolou. Vytvořte si kartu produktů, sledujte konkurenci ve vazbě na produkty, realizujte optimalizaci produktového portfolio a tvořte nové produkty pro vybrané segmenty zákazníků.

Řízení a provoz firmy (kontace, zdroje, controllingový reporting)

Sledujte odpracované hodiny Vašich zaměstnanců s vazbou na zákazníky, zakázky nebo projekty. Sledujte vytíženost jednotlivých týmů a optimalizujte jejich práci. Mějte všechny firemní zdroje (služební auta, místnosti, zařízení…) pod kontrolou.

Segmentace

Vytvářejte skupiny zákazníků podle definovaných kritérií. Dále s nimi efektivně pracujte – oslovujte s nabídkami, pořádejte akce. Získejte potenciální zákazníky do skupiny stávajících.

Vzdělávání

Pořádejte pro své zákazníky vzdělávací akce, informační schůzky nebo semináře. V systému zaevidujte nový seminář, aktualizujte o přihlášené účastníky. Obesílejte je informacemi týkající se semináře. Propojte údaje o vzdělávacích akcích s Vašim webem.

Webový portál

Propojte data z CRM Leonardo s Vaší webovou prezentací. Přihlášení do webového portálu pod heslem, editace údajů na webu a jejich následné doplnění do CRM Leonardo.

Metha modul

Vytvořte si pomocí uživatelských konfigurací modul, který přesně reflektuje problematiku Vašich firemních činností.

PRODUKTY
REFERENCE
ProvidingLeonardoConsulting1:1 Solution
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Ocelářská 2969/12
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká Republika
2014 ©Všechna práva vyhrazena, D3Soft s.r.o.