Menu Zavřít

Novodobé řízení vztahů se zákazníky žádný „zajíc v pytli“

  • 23. 7. 2019
  • 5 minut čtení

Přemýšlíte nad implementací CRM systému a nevíte, kde a jak pořádně začít? Zároveň se obáváte vysokých vstupních investic, u kterých není jasná záruka, že vám přinesou očekáváný WAU efekt? Nezáleží na tom, zdali jste malá, střední či velká společnost, na této startovací čáře si pokládáte všichni stejné otázky. Možná to bude znít příliš fádně, ale dnešní implementační proces CRM systému je zcela jinde, než býval před pěti lety. Na krabicové řešení na míru nebo testovací demo na zkoušku pro všechny zdarma již většina společností neslyší. Chtějí víc. Chtějí, a vlastně i potřebují, aby CRM systém přesně odpovídal jejich firemním potřebám, a zároveň požadují, aby jim implementovaný CRM systém v krátkodobém horizontu peníze dokonce už i přinášel. Základem každého úspěšného projektu je správná identifikace cílů a potřeb, díky kterým pak nastavíte jasnou metriku pro měření přínosů, návratnosti vstupních investic a v neposlední řadě zisk.

Standardní způsoby řízení, kdy manažeři rozhodnou a podřízení se musí přizpůsobit, jsou nenávratně pryč. Nastupuje nová éra pracovních týmů, které fungují za pomocí moderních přístupů agilního řízení. Tyto multifunkční týmy jsou složené z kolegů napříč obchodním, marketingovým, nákupním, ekonomickým a dalším oddělením, které před samotnou implementací společně primárně řeší funkcionality budoucího CRM, jeho hlavní přínosy a optimalizaci všech procesů a vztahů řízení se zákazníky. Tento moderní přístup vedoucí k budoucí implementaci CRM systému je velmi podstatný a důležitý, jelikož vaši kolegové potřebují vědět, jaké zavadíte změny a jaké jsou další interakce v zaběhnutém obchodním procesu. Zároveň potřebují pochopit celý obchodní proces, který budou v blízké době aktivně podporovat. Když kolegové mají představu o tom, co se ve společnosti děje, pracují jako jeden dobře seřízený stroj, který je vede nejen k vyšším pracovním výkonům, ale také k vyšší efektivitě, následným odměnám a ve výsledku úspoře času i financí.

JAK ZAČÍT VE 4 KROCÍCH

V okamžiku, kdy již víte, co všechno od vašeho CRM plus mínus očekáváte, nastupují na řadu dodavatelé CRM systému, kteří umí naplnit vaše potřeby. Dodavatel CRM systému by měl v ideálním případě zastávat funkci rovnocenného partnera, který rozumí vašemu byznys modelu, je s vámi od prvotní přípravy vstupní analýzy přes samotnou implementaci řešení až po následný zákaznický servis. 1. Aktuálním trendem v oblasti implementace CRM systému je povýšení neboli zhmotnění vstupní analýzy na plnohodnotný customizovaný CRM systém. 2. Tento funkční CRM systém vám dnes umí nastavit konzultant přímo na místě za vaší přítomnosti nebo přítomnosti vašich kolegů. Ve výsledku vzájemné spolupráce máte nastavený CRM systém během několika hodin, v případě složitější implementace v řádech několika málo dní. 3. Takto přednastavený CRM systém dostáváte na zkoušku k testování a optimalizaci, kterou pak řešíte s konzultantem přes telefon, skype či telekonferenci. 4. Po uplynutí testovací doby je jen na vás, zdali se rozhodnete přejít na plnou verzi CRM systému se všemi jeho funkcionalitami a přínosy.

HLAVNÍ PŘÍNOSY

Mezi hlavní přínosy patří skutečnost, že si „kupujete“ plně customizované CRM řešení, které budete ve své společnosti plně využívat. A to bez zbytečných funkcionalit a nastavení, které dodavatelé CRM systému běžně dodávají pomocí unifikovaných krabicových řešení. Funkcionalita, na kterou byste ale rozhodně neměli zapomínat, je synchronizace vašeho CRM systému s oblíbenými kancelářskými nástroji Office 365. Díky agilnímu řízení projektu je proces implementace vašeho CRM systému až 10x rychlejší oproti běžné implementaci krabicového řešení. Desktop a Smart zobrazení je k dispozici od samého začátku prvotní fáze testování a optimalizace. Rychlé analýzy a predikce prodejů vedou k rychlé návratnosti vstupních investic. První měsíc je na zkoušku, licenční politiku vám dodavatelé CRM systému následně optimalizují a nastaví dle vašich potřeb. Toto jsou hlavní přínosy nové prémiové služby.

PŘIDANÁ HODNOTA

Přidanou hodnotou tohoto řešení je skutečnost, že platíte pouze za to, co skutečně potřebujete a budete reálně využívat. Tento plnohodnotný customizovaný CRM systém dostáváte od svého dodavatele CRM systému na zkoušku, bez zbytečných rizik a vysokých vstupních poplatků. Díky tomuto řešení můžete za pár dní získat 360°pohled na vaše zákazníky, který vám brzy přinese základní benefity v podobě zrychlení schvalovacích procesů až o 15 %, pomocí optimalizací tras skrze modul mapy úsporu paliva až o 10 %, navýšení obratu až o 12 %, zrychlení zavádění koloběhu interních procesů, zvýšení úspěšnosti podávaných nabídek ve výběrových řízeních, zrychlení vyhledávání informací až o 25 % nebo snížení počtu reklamací až o 35 %. Toto jsou hlavní důvody, proč byste měli dát vašemu CRM systému zelenou a přitom neriskovat. 

Podobné
články