• Popis
  • CRM vzdělávací společnosti

CRM vzdělávací společnosti

  • CRM Leonardo Education je oborové řešení pro segment společností zabývajících se vzdělávání, poradenstvím, pořádání otevřených a uzavřených kurzů, seminářů, školení, grantů, NIP, RIP, APZ projektů.

    Náš systém podporuje soutěž, přípravu a realizaci projektů, umožňuje evidovat počet přihlášených účastníků kurzu, práci lektorů či celkovou úspěšnost pořádaných akcí. Největší devizou systému CRM Leonardo Education je automatizace opakovaných procesů v plánování společnosti a jejich efektivní kontrola. Výsledkem zapojení našeho řešení do reálné praxe je značná úspora času a efektivnější vedení jednotlivých pracovníků a realizovaných akcí.

    Jelikož Leonardo Education patří do produktového portfolia CRM, nabízí také klasickou funkcionalitu CRM systému (např. evidenci aktivit, řízení vztahu se zákazníkem a jednotlivých obchodních případů). Kontovací systém či reporty jsou pro tento systém samozřejmostí, které vám usnadní každodenní práci a zpřehlední procesy ve Vaší firmě. Díky velké modulárnosti a flexibilitě systému není problém CRM Leonardo Education upravit přesně na míru každé společnosti.

Funkcionality

Karta zákazníka

Slouží pro přehlednou evidenci
• Zadavatelů veřejných zakázek,
• Klientů,
• Lektorů,
• Zaměstnanců,
• Konkurence,
Připojených informací, aktivit, obchodních cílů, nabídek, smluv, zástupců, odpovědných osob, dokumentů.

Projekty

Zaměřen na celý proces soutěže, přípravy a realizace projektu
• Zaevidujte projekt, stanovte náklady, marži, časové období,
• Rozdělte projekt do jednotlivých kroků,
• Každý krok má N úkolů (přednášek, kurzů, setkání),
• Snadno naplánujete termíny, počty účastníků, náklady, připojené dokumenty,
• Možnost exportu do MS Project.

Zakázky

• Umožňuje automatické založení zakázky ve vazbě na projekt ve fázi realizace,
• Založení samostatné zakázky bez projektu (firemní vzdělávání, samostatné uzavřené kurzy),
• Na každou zakázku lze přiřadit N kurzů, lekcí,
• Snadné zadávání opakujících se kurzů,
• Propojení s webovým portálem (e-shop)

Reporty

Přehledný reportovací nástroj
• Finanční vyhodnocení kurzů (náklady, výnosy, zisk, počty účastníků),
• Info o penězích (informace o fakturaci kurzu, stavu úhrad),
• Zobrazení zdrojů (informace o alokovaných zdrojích),
• Přehled tržeb a slev (přehled zákazníků, počet absolvovaných kurzů, souhrn tržeb a dosažených slev).

Vzdělávání

přehledný nástroj evidence
• evidence přihlášek na školení a kurzy,
• ručně nebo importem z e-shopu,
• Fakturace, sledování úhrad faktur.

Zdroje

sdružuje veškeré zdroje ve společnosti potřební k výkonu činnosti v závislosti na optimalizaci a efektivní využití.
• správa databáze zdrojů,
• možno alokovat na jednotlivé přednášky a lekce,

Pracovní úvazky

• Evidence jednotlivých pracovních úvazků (ke každé osobě možno evidovat více úvazků, pracovních pozic)
• Každý úvazek může mít různě předdefinované hodiny
• Přehledná kontace času, skutečně odvedené práce (k jednotlivým úvazkům)
• Přehledný report vykazující rozdíl celkových úvazků a odvedené práce

Agentury práce

• Evidence poptávek náboru zaměstnanců pro externí firmy,
• Řízení vztahů se zájemcem o práci (aktivní, pasivní),
• Řízení vztahu poptávky externí firmy na zaměstnance,
• Evidence zájemce, sledování historie komunikace a aktivit,
• Aktivní práce se zájemcem, externí poptávající firmou (akvizice),
• Řízení nabídek práce pro poptávající firmy (generování nabídek, revize a přehled nad stavy),
• Víceúrovňová segmentace zákazníků podle oboru, odvětví,

Akce a kampaně

vytvoření marketingových kampaní nad skupinami kontaktů, hromadné odesílání emailů
• Efektivně řídí a plánuje akce, kampaně, semináře, školení,
• Umožňuje opětovné zapojení již vzdělaných uchazečů do dalších aktivit - Crosselling, (například v oblasti firemního vzdělávání),
• Přehledně vydefinuje segment zákazníků (podle typu kurzu, platnosti akreditace, data posledního školení, uchazeče, regionu, společnosti, nové zákazníky),
• Osloví segment pomocí hromadné korespondence (dopis, email),
• Přehledně vyhodnotí akci na základě účasti, nákladů,

Plán prodeje

jednoduše plánujte obchodní cíle na obchodníka, obchodní skupinu, region, zákazníka.
• Stanovení obchodních kvót
• Plánované oslovování zákazníků (stávajících i potenciálních),
• Manažerské vyhodnocování - reporting efektivity obchodního týmu (počet aktivit za jednotku času, jejich forma, výsledky),

Pošta

provázání s outlookovým klientem
• Jednoduché individuální přiřazení příchozího, odchozího emailu k zákazníkovi,
• Možnost nastavení automatiky přiřazení,

Přehledy

vytváření uživatelských zobrazení záznamu kurzů, projektů, zakázek, kontaktů

PRODUKTY
REFERENCE
ProvidingFLEXI ITLeonardoConsulting
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Ocelářská 2969/12
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká Republika
2014 ©Všechna práva vyhrazena, D3Soft s.r.o.