• Popis
  • CRM strojírenské společnosti

CRM strojírenské společnosti

  • CRM Leonardo přináší řešení pro strojní společnosti, zabývající se nákupen a prodejem. Je postaven na myšlence efektivního řízení vztahu s dodavateli a odběrateli prostřednictvím vysoce kvalitního, zkušenostmi ověřeného CRM software. Díky své rozsáhlé funkčnosti a možnosti nastavení CRM systému, je naše řešení schopno pokrýt skutečné potřeby zákazníka. Samozřejmostí našeho CRM systému je možnost provázání s jinými subsystémy zákazníka, tedy zajištění celkové kooperace mezi jednotlivými systémy (ERP, SAP, aj.).

Funkcionality

Karta zákazníka

• Sjednotí informace o zákaznících na jednom místě
• Rozšířit stávající evidenci kontaktů,
• Definuje katalog produktů a ceník,
• Poskytuje nástroj pro vyhledávání podle různých kriterií (kategorií)
• Eviduje prodané produktů dle typu (kategorie) / dle zákazníka / s vazbou na servisní činnosti (periodické)
• Přiřadit kmenový list (výrobní číslo produktu, rok výroby, servisní interval) ke každému dodanému produktu
• Zavede sledování obchodního případu jako samostatného celku
• Umožní mít obchodní případ jednoduše dohledatelný s vazbou na nabídky, objednávku, dodané produkty

Prodej a plánování

• Plánování schůzek, zápisy z jednání, připojení e-mailové korespondence
• Plánování obchodních případů prostřednictvím obchodních příležitostí
• Predikovat úspěšnost uzavření obchodu
• Efektivně plánovat investice ve spojitosti s predikcí uzavření obchodu
• Reporting činnosti obchodníků (týdenní, měsíční, kvartální, atd.)
• Reporting pravděpodobnosti uzavření obchodu (Pipeline)

Produkt

• Plánování servisních činností (záruční, pozáruční, periodické, kalibrace)
• Zápis provedeného servisu s detailním popisem,
• Reporting servisních činností,
• Reporting vytížení servisních techniků

Sdílené kalendáře

• Celou firmu
• Obchodní oddělení
• Servisní kalendář – plánuje se činnost servisního oddělení

Sledování uhrazených faktur

Vytvořen systém urgence nezaplacených faktur, který generuje emailové zprávy uživatelům i zákazníkům se seznamem neuhrazených faktur.
Toto sníží nutnost vymáhání faktur, protože se stává, že zákazník pouze zapomene zaplatit a tyto upozornění tomu pomáhají.

Akce a kampaně

Komunikujte se zákazníky hromadně prostřednictvím cílených kampaní. Naplánujte termíny kampaní, poté vyberte účastníky kampaně, realizujte a vyhodnoťte zpětnou vazbu.

Report manager

unikátní pohled na data. Reportovací nástroj čerpající z databází okolních informačních systémů. Umožní vytvářet vlastní pohledy na data a dále s nimi pracovat, přednastavit pravidelné rozesílání emailem rozhodujícím osobám, uložit si je, editovat.

PRODUKTY
REFERENCE
E-commerceFLEXI ITConsultingProviding
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Ocelářská 2969/12
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká Republika
2014 ©Všechna práva vyhrazena, D3Soft s.r.o.