• Popis
  • CRM realitní kanceláře

CRM realitní kanceláře

  • Systém CRM Leonardo je postaven na myšlence efektivního řízení vztahu se zákazníky a flexibilního přístupu k zákazníkům prostřednictvím vysoce kvalitního, zkušenostmi ověřeného CRM software. Díky své rozsáhlé funkčnosti a možnosti nastavení CRM systému, je naše řešení schopno pokrýt skutečné potřeby zákazníka. Samozřejmostí našeho CRM systému je možnost provázání s jinými subsystémy zákazníka, tedy zajištění celkové kooperace mezi jednotlivými systémy (ERP, SAP, aj.).

Funkcionality

Karta zákazníka

Máte všechny údaje o zákazníkovi (potenciálním, stávajícím, ztraceném) v jednom místě – kontaktní údaje, aktivity vůči němu, údaje o prodejích, osoby, podklady pro segmentaci zákazníků. Prohlížíte a zapisujete údaje v jednotných formulářích. Sdílíte údaje napříč celou firmou.

Aktivity u zákazníka

Aktuální a přehledná forma všech plánovaných i již realizovaných interakcí se zákazníky schůzky, emaily, telefonáty a dopisy na jednom místě. Obchodník má vždy aktuální údaje o všem, co se u zákazníka událo a obchodní ředitel vidí, co se u zákazníka připravuje a může do těchto činností aktivně vstupovat.

Obchodní případy (poptávky, nabídky, objednávky, ….)

Celý proces realizace a přípravy obchodního případu zcela pod kontrolou.

Kalendář

Osobní schůzky, emaily, telefonáty a dopisy plánujete a realizujete přímo přes svůj kalendář. Volíte si časový rozpad zobrazených údajů, zda aktuální den, týdenní nebo měsíční přehled.

Práce s dokumenty

Připojte si dokumenty k zákazníkovi, aktivitě nebo obchodnímu případu. Prostě tam, kde jej budete mít vždy rychle k dispozici a mohou se k němu dostat i ostatní.

Reporting

Seznamy, tabulky a grafy přednastavené od nás nebo Vaše na míru. K dispozici jsou statické pro manažerský reporting nebo dynamické pro aktivní práci.

Aktivní události (rozpracované úkoly, nevyřízené maily…)

CRM Leonardo Vás aktivně vybízí k práci nad rozpracovanými úkoly, hlídá termíny realizací a generuje frontu pro odpovědi na zákaznické maily.

Akce a kampaně

Komunikujte se zákazníky hromadně prostřednictvím cílených kampaní. Naplánujte termíny kampaní, poté vyberte účastníky kampaně, realizujte a vyhodnoťte zpětnou vazbu.

Plán prodeje

Plánujte své prodeje na obchodníky, zákazníky a produktové skupiny.

Workflow

Standardizujte své klíčové procesy obsluhy zákazníků. Systém automaticky po nastartování procesu generuje úkoly konkrétním realizátorům a zákazníkům dává zpětnou vazbu pomocí mailu, co se s jejich požadavky děje.

Product management

Mějte své produktové portfolio pod kontrolou. Vytvořte si kartu produktů, sledujte konkurenci ve vazbě na produkty, realizujte optimalizaci produktového portfolio a tvořte nové produkty pro vybrané segmenty zákazníků.

Řízení a provoz firmy (kontace, zdroje, controllingový reporting)

Sledujte odpracované hodiny Vašich zaměstnanců s vazbou na zákazníky, zakázky nebo projekty. Sledujte vytíženost jednotlivých týmů a optimalizujte jejich práci. Mějte všechny firemní zdroje (služební auta, místnosti, zařízení…) pod kontrolou.

Segmentace

Vytvářejte skupiny zákazníků podle definovaných kritérií. Dále s nimi efektivně pracujte – oslovujte s nabídkami, pořádejte akce. Získejte potenciální zákazníky do skupiny stávajících.

Report manager

unikátní pohled na data. Reportovací nástroj čerpající z databází okolních informačních systémů. Umožní vytvářet vlastní pohledy na data a dále s nimi pracovat, přednastavit pravidelné rozesílání emailem rozhodujícím osobám, uložit si je, editovat

PRODUKTY
REFERENCE
ConsultingFLEXI ITE-commerceLeonardo
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Ocelářská 2969/12
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká Republika
2014 ©Všechna práva vyhrazena, D3Soft s.r.o.