• Popis
  • CRM chemické společnosti

CRM chemické společnosti

  • CRM Leonardo přináší řešení pro chemické společnosti, zabývající se nákupen, přepravou, skladováním, ceníky a prodejem. Je postaven na myšlence efektivního řízení vztahu s dodavateli a odběrateli prostřednictvím vysoce kvalitního, zkušenostmi ověřeného CRM software. Díky své rozsáhlé funkčnosti a možnosti nastavení CRM systému, je naše řešení schopno pokrýt skutečné potřeby zákazníka. Samozřejmostí našeho CRM systému je možnost provázání s jinými subsystémy zákazníka, tedy zajištění celkové kooperace mezi jednotlivými systémy (ERP, SAP, aj.).

Funkcionality

Karta zákazníka

• Sjednotí informace o zákaznících na jednom místě
• Rozšířit stávající evidenci kontaktů,
• Definuje katalog produktů a ceník platných pro skupinu zákazníků, region,
• Poskytuje nástroj pro vyhledávání podle různých kriterií (kategorií)
• Eviduje prodané produktů dle typu (kategorie) / dle zákazníka / s vazbou na servisní činnosti (periodické)
• Zavede sledování obchodního případu jako samostatného celku,
• Umožní mít obchodní případ jednoduše dohledatelný s vazbou na nabídky, objednávku, dodané produkty

Prodej a plánování

• Plánování schůzek, zápisy z jednání, připojení e-mailové korespondence
• Plánování obchodních případů prostřednictvím obchodních příležitostí
• Predikovat úspěšnost uzavření obchodu
• Efektivně plánovat investice ve spojitosti s predikcí uzavření obchodu
• Reporting činnosti obchodníků (týdenní, měsíční, kvartální, atd.)
• Reporting pravděpodobnosti uzavření obchodu (Pipeline)

Produkt, správa bezpečnostních listů

vytvoření webového portálu pro zákazníky s autorizovaným přístupem, kde si může zákazník kdykoliv stáhnout aktuální dokument z webu. Dále v CRM byl vytvořen systém, který pomáhá uživatelům vygenerovat automatické emaily a odeslat aktuální bezpečností list při změně. Emaily lze tvořit jak nad celým systémem, tak pro konkrétní produkt nebo pro konkrétního zákazníka

Kalkulace

Přehledný reportovací nástroj
slouží pro složité ceníky, které se mění pravidelně minimálně 1x měsíčně. Při každé změně ceníku se aktualizuje nabídka pro zákazníka. Modul kalkulace umí načíst poslední nabídku, rychle a dynamicky pracovat s aktuální nabídkou tak, aby zákazník dostal kvalitní podklady včas. Umí kopie nabídek, verzování nabídek, změnu dodací adresy k zákazníkovi a na základě dodací adresy a výchozího skladu porovnat ceny a vybrat tu nejlevnější, což umožňuje obchodníkovi vždy nabízet ty nejlepší ceny. Obchodník také rovnou vidí marže, vidí položky, kde se změnila ceníková cena a další detaily.

Sdílené kalendáře

• Celou firmu - firemní schůzky plánujete a realizujete přímo přes svůj kalendář. Volíte si časový rozpad zobrazených údajů, zda aktuální den, týdenní nebo měsíční přehled.
• Obchodní oddělení Osobní schůzky, emaily, telefonáty a dopisy plánujete a realizujete přímo přes svůj kalendář. Volíte si časový rozpad zobrazených údajů, zda aktuální den, týdenní nebo měsíční přehled.

Akce a kampaně

Komunikujte se zákazníky hromadně prostřednictvím cílených kampaní. Naplánujte termíny kampaní, poté vyberte účastníky kampaně, realizujte a vyhodnoťte zpětnou vazbu.

Report manager

unikátní pohled na data. Reportovací nástroj čerpající z databází okolních informačních systémů. Umožní vytvářet vlastní pohledy na data a dále s nimi pracovat, přednastavit pravidelné rozesílání emailem rozhodujícím osobám, uložit si je, editovat.

PRODUKTY
REFERENCE
E-commerceConsultingMicrosoft DynamicsLeonardo
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Ocelářská 2969/12
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká Republika
2014 ©Všechna práva vyhrazena, D3Soft s.r.o.