CRM call centrum

  • CRM Leonardo call centrum přináší řešení pro všechny typy call center. Díky tomuto je možné mít data o zákaznících a komunikaci s nimi na jednom místě, vytáčet hovor přímo z aplikace, vybaveno funkci kdo mi volá, propojení na kampaně, vlastní administraci otázek různých scénářů, ukládání nahrávek, vyhodnocení operátorů, rozděleno na přístupová práva a uživatelské role, exporty výstupu, atd.

Funkcionality

Segmentace zákazníků

segmentace zákazníků se odvíjí od typu kampaně, kterou bude call centrum realizovat. Segmentace probíhá na základě zadaných kritérií uživatele (potenciální, stávající). Současně lze importovat zákazníky z externích zdrojů.

Call Script

každý hovor má svůj scénář – ten je probírán operátorem a odpovědi jsou zaznamenávány dle průběhu hovoru. Současně systém reaguje dle typu odpovědí. Součástí Scriptu jsou scénáře „řešení námitek“ a „argumentační databanka“.

Workflow

součástí je možnost nastavení automatizovaných procesu
• Nabídka produktu
• Retence zákazníků
• Generování nabídky či smlouvy
• Vytíženost operátora
• Call Back
• Odeslání dokumentů zákazníkům…

Manager Call Centra

každá vytvořená kampaň je řízena tzv. Managerem Call Centra – tedy zodpovědnou osobu za její průběh. Plánování kampaně je řízeno jednotlivými kroky – segmentace, hromadné generování aktivit sledování a reporting nad vyhodnocení průběhu kampaně a následná delegace na obchodního zástupce.

Reporting a controlling

pro oblast vyhodnocení činnosti call centra a dohled nad jeho činnostmi existuje možnost reportů a controllingových mechanismů:
• Kvóta operátorů
• Vyhodnocení úspěšnosti segmentu
• Úspěšnost obchodního procesu
• Provize operátorů
• Nahrávání hovorů…

Externí systémy – Ústředna

komunikuje s externími systémy – ústředna, IP telefon, databáze kontaktů aj.

PRODUKTY
REFERENCE
Microsoft DynamicsLeonardoConsultingProviding
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Ocelářská 2969/12
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká Republika
2014 ©Všechna práva vyhrazena, D3Soft s.r.o.