• Popis
  • Software CRM Leonardo v kanceláři

CRM Leonardo v kanceláři

  • Absolutní přehled v datech zajišťuje CRM Leonardo. Všechny údaje o zákazníkovi, vývoji obchodu, rozpracovaných zakázkách, aktivitách, úkolech na jednom jediném místě vždy v aktuální verzi. A všechny tyto údaje převedete jednoduše do srozumitelných reportů. Bohatá funkcionalita vychází z 18. let sesbíraných zkušeností vývoje softwaru pro společnosti různých velikostí i oborů.

Funkcionalita pro stolní počítač / laptop

Karta zákazníka

Máte všechny údaje o zákazníkovi (potenciálním, stávajícím, ztraceném) v jednom místě – kontaktní údaje, aktivity vůči němu, údaje o prodejích, osoby, podklady pro segmentaci zákazníků. Prohlížíte a zapisujete údaje v jednotných formulářích. Sdílíte údaje napříč celou firmou.

Aktivity u zákazníka

Aktuální a přehledná forma všech plánovaných i již realizovaných interakcí se zákazníky schůzky, emaily, telefonáty a dopisy na jednom místě. Obchodník má vždy aktuální údaje o všem, co se u zákazníka událo a obchodní ředitel vidí, co se u zákazníka připravuje a může do těchto činností aktivně vstupovat.

Obchodní případy (poptávky, nabídky, objednávky, ….)

Celý proces realizace a přípravy obchodního případu zcela pod kontrolou.

Kalendář

Osobní schůzky, emaily, telefonáty a dopisy plánujete a realizujete přímo přes svůj kalendář. Volíte si časový rozpad zobrazených údajů, zda aktuální den, týdenní nebo měsíční přehled.

Dashboard

Nastavte si vstupní obrazovku podle činností, které opakujete denně a bez kterých se neobejdete. Vybírat můžete z předdefinovaných funkcí.

Práce s dokumenty

Připojte si dokumenty k zákazníkovi, aktivitě nebo obchodnímu případu. Prostě tam, kde jej budete mít vždy rychle k dispozici a mohou se k němu dostat i ostatní.

Reporting

Seznamy, tabulky a grafy přednastavené od nás nebo Vaše na míru. K dispozici jsou statické pro manažerský reporting nebo dynamické pro aktivní práci.

Aktivní události (rozpracované úkoly, nevyřízené maily…)

CRM Leonardo Vás aktivně vybízí k práci nad rozpracovanými úkoly, hlídá termíny realizací a generuje frontu pro odpovědi na zákaznické maily.

Dashboard – rozšířené možnosti nastavení

Vylepšené možnosti prezentací informací s možností přechodu do editace dat.

Akce a kampaně

Komunikujte se zákazníky hromadně prostřednictvím cílených kampaní. Naplánujte termíny kampaní, poté vyberte účastníky kampaně, realizujte a vyhodnoťte zpětnou vazbu.

Plán prodeje

Plánujte své prodeje na obchodníky, zákazníky a produktové skupiny.

Call centrum

Podporujeme celý proces činností realizovaný od „zazvonění“ telefonu v call centru až po předání realizace dovnitř firmy. Odpovídejte na dotazy klientů nebo řešte složité reklamace s nutností zapojovat další oddělení do realizace. Automatizace úkolů pomocí workflow je součástí.

Workflow

Standardizujte své klíčové procesy obsluhy zákazníků. Systém automaticky po nastartování procesu generuje úkoly konkrétním realizátorům a zákazníkům dává zpětnou vazbu pomocí mailu, co se s jejich požadavky děje.

Projekty

Plánujte a řiďte své projekty s rozpadem na úkoly. Projekty mohou být s vazbou na zákazníky, ale i interní povahy.

Zakázky

Vyhodnocujte efektivitu svých zakázek, aktivně vstupujte do jejich řešení a plánujte si kapacity svých lidí na zakázkách. Zakázky v CRM Leonardo řeší jak operativu, tzn. detailní sledování odpracovaných hodin, tak je i nástrojem pro jejich řízení.

Product management

Mějte své produktové portfolio pod kontrolou. Vytvořte si kartu produktů, sledujte konkurenci ve vazbě na produkty, realizujte optimalizaci produktového portfolio a tvořte nové produkty pro vybrané segmenty zákazníků.

Řízení a provoz firmy (kontace, zdroje, controllingový reporting)

Sledujte odpracované hodiny Vašich zaměstnanců s vazbou na zákazníky, zakázky nebo projekty. Sledujte vytíženost jednotlivých týmů a optimalizujte jejich práci. Mějte všechny firemní zdroje (služební auta, místnosti, zařízení…) pod kontrolou.

Segmentace

Vytvářejte skupiny zákazníků podle definovaných kritérií. Dále s nimi efektivně pracujte – oslovujte s nabídkami, pořádejte akce. Získejte potenciální zákazníky do skupiny stávajících.

Vzdělávání

Pořádejte pro své zákazníky vzdělávací akce, informační schůzky nebo semináře. V systému zaevidujte nový seminář, aktualizujte o přihlášené účastníky. Obesílejte je informacemi týkající se semináře. Propojte údaje o vzdělávacích akcích s Vašim webem.

Webový portál

Propojte data z CRM Leonardo s Vaší webovou prezentací. Přihlášení do webového portálu pod heslem, editace údajů na webu a jejich následné doplnění do CRM Leonardo.

Metha modul

Vytvořte si pomocí uživatelských konfigurací modul, který přesně reflektuje problematiku Vašich firemních činností.

PRODUKTY
REFERENCE
ConsultingProvidingFLEXI ITLeonardo
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Ocelářská 2969/12
703 00 Ostrava-Vítkovice
Česká Republika
2014 ©Všechna práva vyhrazena, D3Soft s.r.o.